Per Otto Flæte ansatt som utviklingsdirektør i Talgø

Innovasjon er en sentral del av Talgø-konsernets DNA, og selskapet har alltid satt utvikling i høysetet. Selskapet har nå ansatt Per Otto Flæte i nyopprettet stilling som utviklingsdirektør, og viser med dette at de ønsker å ta stadig nye steg innen forskning og utvikling. Flæte kommer fra stillingen som forskningsleder ved Norsk Treteknisk Institutt.

Ambisiøs satsing i Talgø-konsernet

Talgø har alltid tenkt innovasjon og søkt løsninger som kan ta våre produkter og selskapet til nye høyder. I dag er utviklingstakten høyere enn noen gang og innovasjon blir stadig mer krevende. For oss er det derfor helt nødvendig å knytte til oss kompetanse på øverste hylle. Med Flæte på laget er vi nå klare for å ta nye steg, både innen utvikling av prosesser, produkter og miljøarbeid. Innovasjon, kompetanse og vekst skal nemlig bringe Talgø videre, og videre det skal vi!

Terje Talgø, konsernsjef – Talgø

I Talgø vil Flæte få hovedansvaret for forskning og utvikling, og arbeidet med forbedring av selskapets ulike prosesser og produkter. Flæte vil også bidra aktivt i arbeidet med relevant dokumentasjon, i tråd med internasjonale og nasjonale lover og regler, trender og generelle forventninger i bransjen. En veiledende rolle i bedriftens miljøarbeid inngår også som en naturlig del av dette.

Jeg kjenner Talgø som en virksomhet med store ambisjoner og spennende planer for videre utvikling basert på foredling av råstoff fra skogen til fornybare og bærekraftige byggematerialer. I tillegg opplever jeg at det er et stort engasjement blant de ansatte. Jeg gleder meg derfor veldig til å bli med på laget.

Per Otto Flæte, utviklingsdirektør – Talgø

Per Otto vil være på plass hos Talgø fra 1. september.

Les mer om Talgø-konsernet her