Nye byggeregler 2021 – enklere å bygge

Skal du bygge terrasse eller sette opp tilbygg på egen eiendom? Mens tidligere byggeregler har vært opplevd som unødig byråkratiske, gjør nye byggeregler fra 2021 livet enklere for deg! I mai sørger nemlig en ny forskriftsendring for at det blir både lettere og billigere å gjøre små tiltak på egen eiendom.

Bygge uten å søke kommunen

De nye byggereglene gjør det enkelt forklart mindre komplisert å bygge terrasse og mindre tilbygg på egen eiendom. Der du tidligere måtte søke om tillatelse og vente på vedtak før prosjektet kunne påbegynnes, gir de nye byggereglene rom for at du kan gjennomføre slike byggeprosjekter uten å søke kommunen i det hele tatt. Allerede 1. mai 2021 trer den nye forskriftsendringen i kraft, akkurat i tide til at vårsolen og lysten til å gjøre grep i hagen tar tak. Så da er det vel bare å sette i gang? Etter at du har lest det nye regelverket nøye, vel og merke…

Endelig kan du få det uterommet du har drømt om – uten lange søknadsprosesser og byråkrati! Foto: TMM Produksjon/TV3

Nye byggeregler er gode nyheter for deg som ønsker å sette i gang med mindre tiltak på egen eiendom. Nå trenger du ikke lenger å involvere kommunen for å bygge en terrasse eller å sette opp et lite tilbygg. Dette er selvsagt også viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, ved at kommunen i stedet kan bruke sin tid på mer komplekse byggesaker.

Svein Løvik, Talgø

Les også: 8 tips til deg som skal bygge terrasse

Nye byggeregler 2021 – for terrasse

Når det gjelder de nye byggereglene for 2021 er det likevel verdt å merke seg at det ikke er helt fritt frem. Skal du bygge terrasse på egen eiendom uten søknad til kommunen gjelder følgende:

  • Den må være forbundet med en bygning
  • Kan ikke stikke lenger enn 4,0 meter ut fra fasaden
  • Kan ha rekkverk på inntil 1,2 meter
  • Må ligge minst 1,0 meter fra nabogrensen

Usikker på om du skal søke?

Skal du bygge på egen eiendom, men er usikker på om tiltaket faller utenfor eller innenfor det som er søknadspliktig? Det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger. Ta derfor den ekstra telefonen til kommunen, dersom du er usikker. De er alltid oppdatert på hvilket regelverk som til enhver tid gjelder. Det gir deg trygghet før byggestart.

Skal du bygge garasje, bod eller annet tilbygg på egen eiendom har også DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) utarbeidet en enkel veiviser som kan gi deg svar på om du må søke.

Veiviser: Bygg uten å søke (DIBK)