MøreRoyal gjenbrukt av arkitekter på Agora Økern

Med utløp fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, springer prosjektet Agora Økern ut. Bakgrunnen for prosjektet er at undervisningen det første semesteret på arkitekturstudiet ved høgskolen har vært formet rundt et fullskala byggeprosjekt. Hensikten er å gi fremtidens prosjekterende ledd en forståelse for hva streken på arket faktisk betyr i praksis. Årets (2023) prosjekt har hatt ekstra fokus på bærekraft og ombruk, og da egnet «vraket» MøreRoyal seg godt til å være med på prosjektet.

Gjenbrukstorget på Økern

Årets prosjekt, Agora Økern, er bygget for Ombygg og Resirqel utenfor ombyggingsteltet deres på Økern i Oslo. Ordet «Agora» kommer fra det greske «torget», som var midtpunktet for handelslivet og det politiske liv i det gamle Hellas (SNL). Hvis man skal forsøke å fornorske dette litt så kan vi kanskje kalle dette for Bærekraftstorget på Økern.

Målet er i alle fall at Agora Økern skal bli et samlingspunkt for alle aktører i byggebransjen som ønsker informasjon om ombruk og materialbevissthet – såkalt sirkulær byggevirksomhet.

I samarbeid med Betongfokus og tre ulike leverandører, skulle Agora Økern ha ekstra fokus på at alle involverte betongbedrifter skulle levere den mest miljøvennlige betongen de har. Elementene på prosjektet ble benyttet for å teste ut nye resepter, og alle konstruksjoner – både i betong og tre – skal kunne demonteres for ombruk. Et siste krav til førsteårsstudentene var at prosjektet skulle bygges i fullskala 1:1.

Opp som en løve, ned som en …?

Etter et innledende møte med Resirqel, ble det fremmet forslag om å flytte studentenes 1:1-prosjekt fort fra høgskolen og heller settes opp i tilknytning til den store lagerhallen som Ombygg hadde etablert på Økern. Lagerhallen er dedikert til gjenbruksmaterialer, og i tillegg hadde de bygd et lite hus som fungerte som møte- og pauserom. Også dette huset var et eksempel på gjenbruksmaterialer.

Les mer om Resirqel her
Les mer om Ombygg her

Det ble gjort en befaring, der konklusjonen var at området hadde stort potensiale for å kunne bli et sted der Ombygg og Resirqel kan ta imot folk, både i profesjonell og i en mer sosial sammenheng.

Rent konkret var det ønsker om å gi huset nye, solide fundamenter, overkomme høydeforskjeller mellom inne og ute, samt etablere sitteplasser og legge til andre elementer som kunne underbygge de nye ønskene om funksjonalitet.

Siden ombrukshallen på Økern i seg selv er et midlertidig prosjekt, var det derfor viktig at studentenes arbeid også ble gjort på en slik måte at alle materialene kan gjenbrukes ved en senere anledning.

Terrasse i MøreRoyal kan (gjen)brukes flere ganger

Ønsket var derfor at all MøreRoyal som ble levert til prosjektet også var ombruk fra et annet prosjekt. Talgø leverte MøreRoyal terrassegulv, som av ulike årsaker ikke var mulig å bruke på det prosjektet det først var tiltenkt.

Materialene som ble levert var rester fra to forskjellige partier med grått terrassebord fra Talgøs Concise Collection.

Her kan du lese mer om Concise terrassebord

Terrassebordene ble brukt både som klassisk terrassebord på en kombinert platting og rampe på utsiden av huset, samt som sitteunderlag på benker utendørs. Det er ikke overbygg til plattingen, så da er den dobbeltbehandlede, royalimpregnerte MøreRoyalen særlig godt egnet til å ligge eksponert for værkreftene. Til og med som gjenbruksprodukt!

Talgø erklærer seg derfor som en stolt bidragsyter på dette gjenbruksprosjektet. Dette er med på å understreke bærekraften i både våre og de andre leverandørenes produkter. Vi går stolte inn i byggebransjens fremtid sammen med fremtidens arkitekter.

Og til slutt en klapp på skuldra til førsteårsstudentene som gjennomførte 1:1-prosjektet sitt på bare sju uker!

Samarbeidsbedrifter: Heidelberg Materials, Mapei, Betong Øst, Unicon, Spenncon, Loe Betongelementer, Veidekke og Celsa Steel Service.

Materialsponsorer: Talgø, Moelven, Maxbo Teknikk, Norsk Betongforening og ESSVE.

MøreRoyal brukt på Agora Økern:

concise_graa_28x120

Concise terrassebord 28×120 (grå)

Se produktet her

28x145_Concise

Concise terrassebord 28×145 (grå)

Se produktet her