Meget beståtte fagprøver på Talgø MøreTre

Talgø MøreTre er en stolt lærlingebedrift, og med årenes løp har det oppstått både et miljø og en metode for lærlingene som gjør at trivselen er høy og kompetansen likeså. I 2024 kan teknisk leder i Talgø MøreTre, Morten Aune, feire den femte fagprøven med karakteren meget godt bestått!

Fagbrev åpner dører

De fem fagprøvene det er snakk om i dette tilfellet gjelder for faget industrimekaniker, og lærlingeløpet tilhører vedlikeholdsavdelingen i Talgø MøreTre. De første fagprøvene avla teknisk leder Morten selv i 2016, sammen med Håvard Gjeldnes. Begge to har vært ansatt i Talgø MøreTre siden de avla fagprøvene, og deres erfaringer og kompetanse har åpenbart vært til inspirasjon.

I 2022 tok Andreas Simensen fagbrevet, året etter var det Sindre Humberset sin tur, og i år er det Håvard Heggset som har bestått fagprøven med beste karakter. Alle fem er fortsatt tilknyttet Talgø-konsernet, og alle er de enige om at det har åpnet seg flere dører i arbeidslivet enn det som var tilfelle før.

– Jeg oppfordrer alle til å se på mulighetene for å ta et fagbrev, og ikke minst se på mulighetene som finnes for videre utdanning i etterkant, sier Morten Aune.

LES MER: Jobbe i Talgø?

Morten Aune, Sindre Humberset, Andreas Simensen, Håvard Heggset og Håvard Gjeldnes
Fra venstre: Morten Aune, Sindre Humberset, Andreas Simensen, Håvard Heggset og Håvard Gjeldnes

Gutta krutt

Håvard Gjeldnes, som for øvrig fyller en halvstilling som syklist, tok fagprøven samtidig som Aune tilbake i 2016. Han bruker kompetansen sin som industrimekaniker hver dag, all den tid han fortsatt jobber på vedlikeholdsavdelingen.

Teknisk leder Aune har vært nettopp det i vel fem år i skrivende stund. Etter at han og Gjeldnes fikk meget godt bestått i 2016, jobbet de to et halvårs tid på skift på vedlikeholdsavdelingen. Deretter søkte han seg inn på daværende Trondheim Fagskole, som han fikk en toårig utdanningspermisjon fra Talgø MøreTre for å fullføre. Da han ble ferdig i Trøndelag, fikk han fast jobb på vedlikeholdsavdelingen, før han fikk tilbudet om å ta over som teknisk leder i 2019.

Vi hopper et par år frem i tid til 2022, da Andreas Simensen fikk sin «meget godt bestått». Andreas har jobbet som vikar og feriearbeider både før, under og etter lærlingetiden, og har allerede begynt å stake ut kursen videre. I likhet med Morten Aune, har Andreas søkt seg inn på Trøndelag høyere yrkesfagskole, der han vil studere maskinteknikk.

Sindre Humberset avlegger for tiden førstegangstjeneste som vognfører av beltevogn for Ingeniørbattaljonen på Skjold. Han fikk meget godt bestått på sin fagprøve i fjor, og selv om han er litt usikker på nøyaktig hvor veien går videre så har utdanningsløpet hos Talgø MøreTre satt spor. Han har søkt seg inn på samme videreutdanning som Andreas, så får vi se hvor han lander når BV-en parkeres for siste gang før jul.

Den ferskeste blant gjengen, og som formelt sett ikke mottar fagbrevet før lærlingetiden er fullført, er Håvard Heggset. Han synes Talgø MøreTre er en kjempeplass å være på – faktisk så bra at han fortsetter karrieren i selskapet med å starte et nytt fagbrevløp. Til høsten begynner han på løpet for å ta fagbrev som produksjonstekniker, som betyr at han da skifter beite fra vedlikeholdsavdelingen til royal-avdelingen.

Rom til å vokse

Med tanke på publiseringsplattform er det naturligvis selvskryt i sin pureste form, men alle fem fremstår samstemte når de trekker frem friheten lærlingene får i Talgø MøreTre.

– Talgø MøreTre er en av bedriftene med høyest grad av selvstendighet, her blir man ikke satt til å koste, men får mye frihet til å tenke og lære selv, smiler Andreas Simensen.

En av metodene som ligger til grunn for dette, og som både bidrar til gode resultater, men like mye god stemning blant lærlingene, er at andreårslærlinger blir satt til å lære opp førsteårslærlinger. Samtidig får lærlingene være med å planlegge og gjennomføre småprosjekter tilsvarende fagprøven underveis.

– Dere har vokst mye på det, selv om det tar litt lengre tid i starten. Men det gjør dere i stand til å gjøre gode vurderinger etter endt fagløp, skryter teknisk leder Aune til sine mer eller mindre ferske fagarbeidere.

Foto: Lediard Foto AS
Foto: Lediard Foto AS

Flere skal det bli

Selv om det i denne omgang er disse fem som har tatt fagbrev som industrimekanikere vi skriver om, så har Talgø MøreTre muligheter for fagbrev også innen produksjonsteknikk. I nyere tid inkluderer fagarbeidere innen produksjonsteknikk følgende:

Erlend Sæthervik, Henning Krangnes, Eirik Bolme, Amalie Kvisvik Sæterøy og Sander Husby Bævre. Disse har gått fagløpet enten på Royal-avdelingen eller ved Høvleri-avdelingen.

Og i løpet av 2026 er det per nå en plan om at fire nye fagprøver skal avlegges:

  • Daniel Paulsen (Industrimekanikerfaget, 2025/26)
  • Audun Humberset (Industrimekanikerfaget, 2026)
  • Jo Østbø (Produksjonsteknikerfaget, 2026)
  • Håvard Heggset (Produksjonsteknikerfaget, 2025/26)

I mellomtiden gratulerer vi alle nevnte med meget beståtte fagprøver, og masse lykke til med veien videre. Enten det er med nye fagbrev, eller om det er andre stedet utenfor Talgø-konsernet.