Liggende kledning – en guide til ulike kledningsprofiler

Den ultimate beslutningen på ethvert byggeprosjekt: Skal jeg velge stående eller liggende kledning? Her har vi svart på de mest vanlige spørsmålene for deg som ønsker liggende kledning, samt samlet en oversikt over de ulike profilene for liggende kledning som finnes i MøreRoyal.

Hvilke ulike typer av liggende kledning finnes det?

Det finnes mange titalls ulike kledningsprofiler på markedet. Felles for liggende kledning er at profilene bordet er skjært i, bidrar til å lede vann effektivt av veggen. Derfor vil profiler som egner seg som liggende kledning enten ha en skrå profil i overkant, eller være helt tett.

Norske trelastprodusenter bruker stort sett samme navnsetting på de mest kjente typene, eksempelvis dobbeltfals og enkelfals. Navnet sier ofte noe om utformingen av selve profilen, bruken den er egnet til, eller dens opprinnelse. I tillegg har de fleste leverandørene ulike kledningsbredder å velge mellom, der de mest vanlige er 123 og 148 mm. I Norge er standard kledningstykkelse vanligvis 19 eller 22 mm, avhengig av kledningstype.

Profiler for liggende kledning i MøreRoyal

Se hele oversikten av MøreRoyal sitt sortiment i liggende kledning her

Ofte stilte spørsmål om liggende kledning:

Hva er liggende kledning?
Liggende kledning er en felles benevnelse for utvendig fasadedekke, hovedsakelig i tre, som monteres horisontalt. Det er vanlig å bruke ordet kledning når vi snakker om utvendige vegger, og ordet panel når vi snakker om innvendige vegger. Liggende kledning er en populær måte å kle fasaden på og brukes både på moderne og historiske bygg.

Det er mange ulike profiler å velge blant for liggende kledning, felles for de alle er at de er utformet på en måte der vann, fukt og skitt vil naturlig renne av fasaden. Dersom du ønsker en kledning som har rettvinklet fals, bør kledningen heller være stående.

Hva er best av stående og liggende kledning?
MøreRoyal leverer liggende kledning i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, og i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur. Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende kledning, smal eller bred, slett eller profilert. Liggende kledning kan være med på å skape inntrykket av et visuelt lavere bygg med mer bredde. Stående kledning skaper motsatt effekt.

Les mer om stående kledning her

Både stående og liggende kledning har sine fordeler og ulemper, og hva som er best avhenger av dine preferanser og hvilken måte kledningen er tenkt behandlet. Det er vanskelig å gi generelle vurderinger av hvilken retning på kledningen som er best, da dette avhenger av klima, sol- og vedlikeholdskrav.

MøreRoyal kledning kommer ferdig behandlet allerede fra fabrikken og krever minimalt med vedlikehold, uansett hvilken retning kledningen blir lagt. Råte, malingsavskalling og vanninntrenging er dermed ikke et problem med MøreRoyal, men bør være en del av vurderingen ved valg av ubehandlet kledning som krever maling, beis og tettere vedlikehold for å være godt beskyttet mot vær og vind. Det som er viktig å huske på uansett type materiale, er å montere kledningen etter anvisning fra produsenten, og ikke glemme den årlige husvasken.

Er liggende kledning mer utsatt for råte?
Nei, tvert imot var liggende kledning fra gammelt av ofte foretrukket, spesielt langs kysten, da den kunne være bedre rustet mot fuktig og vindutsatt klima. Liggende kledning kan også være en god måte å beskytte veggen mot elementene. De ulike profilene vil være utformet slik at regn, snø og skitt ikke skal kunne samle seg på veggen og reduserer dermed også risikoen for fuktighetsskader. I tillegg har liggende kledning i mange tilfeller en noe mindre risiko for sprekker enn stående kledning, noe som kan være en fordel i områder med høyt fuktighetsnivå.

I dag har vi flere behandlingsmetoder å velge mellom som beskytter all kledning mot vær og vind. Uansett valg lønner det seg å følge produsentenes anbefaling om riktig montering og vedlikehold. Ved å regelmessig vedlikeholde kledningen i henhold til produsentenes retningslinjer, vil husveggen se best mulig ut over tid og fortsette å gi beskyttelse mot vær og vind.

Når det gjelder liggende kledning er det viktig å sikre tilstrekkelig ventilasjon eller drenering, slik at det ikke gis grobunn for fuktighet eller råteutvikling. Derfor er det viktig å sørge for at kledningen er montert med riktig avstand og at det er nok luftsirkulasjon bak kledningen.

All trekledning trenger behandling slik at den vil tåle ulike værforhold og fuktighet. Når du velger MøreRoyal er kledningen både trykkimpregnert, kokt i olje under vakuum og fargebehandlet fra fabrikken – og kommer dermed med regnfrakken på, allerede når den leveres til deg. Dette er grunnen til at royalimpregnerte materialer har bedre motstandsdyktighet mot fuktighet og råte.

Er liggende kledning mer utsatt for svertesopp?
Svertesopp er et økende problem med bakgrunn i et stadig varmere klima med mer fuktighet. Svertesoppen er først og fremst skjemmende, men kan også resultere i både fukt- og råteskader om den ikke blir tatt tak i.

Liggende kledning er ikke nødvendigvis mer utsatt for svertesopp enn stående kledning, men begge typer kledning kan være utsatt for soppvekst hvis de blir utsatt for høy luftfuktighet og dårlig ventilasjon. Regelmessig vedlikehold av kledningen er viktig for å beskytte mot sopp. De aller fleste leverandører av kledning i tre anbefaler en årlig husvask for å minimere risikoen for svertesopp.

Hvordan regne ut hvor mye materialer jeg trenger for liggende kledning?
For å beregne hvor mye kledning du trenger på veggen, må du ta noen mål og gjøre noen enkle beregninger:
Mål høyden og bredden på veggen du skal kle med kledning. Multipliser høyden og bredden for å få det totale arealet på veggen, antall kvadratmeter vegg.

Hvis du har flere veggflater som skal kles, eller områder med ulik bredde og høyde, må du måle kvadratmeter-arealet på hver av dem og plusse sammen.

Nå bør du beregne arealet på dører, vinduer og eventuelle andre flater som ikke skal dekkes med kledning. Mål høyde og bredde på hver enkelt del og gang de to sammen for å få antall kvadratmeter. Pluss disse områdene sammen og trekk fra det tidligere målet for det totale veggarealet.

Velg så kledningstype og dimensjon – du vil deretter kunne se på oppgitt produktinformasjon fra produsent hvor mange løpemeter kledning du trenger per kvadratmeter. Det anbefales å legge til 10 % ekstra i beregningen for tilpasning, småfeil og avkapp.

For MøreRoyal er det utformet en egen kledningskalkulator som regner ut hvor mange løpemeter kledning du trenger basert på antall kvadratmeter vegg du har regnet deg frem til. Denne kalkulatoren er unik for hver enkel type kledning, og har innberegnet 10 % påslag på mengden.

Velg MøreRoyal kledningsprofil og beregn mengde via kledningskalkulatoren under hver profil

Husk også at MøreRoyal kledning skal monteres ved bruk av rustfrie eller syrefaste skruer eller spiker.

Les mer om festemidler til MøreRoyal kledning

Hvordan monteres liggende kledning?
Hvilken retning du har valgt å legge kledningen vil også påvirke hvilken regning underliggende lekter skal legges. Dersom du skal legge liggende kledning, må lektene slås horisontalt. Lektene slås over stenderverk og vindsperre. På denne måten får bygget en ekstra tetting mot vind og man unngår å bryte vindsperren slik at kald luft kan trekke inn i veggen.

Profftips: Start alltid nederst med første bord vatret ut, og marker så hver 50 cm langs lektene oppover veggen – slik kan du enkelt kontrollmåle at kledningen ligger i vater etter hvert som du jobber deg oppover veggen.

NB: MøreRoyal må behandles med olje på alle kappflater, dette er viktig for å beholde materialenes tøffe beskyttelse mot vær og fuktighet.

Hvordan skjøte liggende kledning?
Når du skal skjøte liggende kledning, er det viktig å sikre at det er et jevnt og solid feste mellom to planker for å unngå fuktighet og luftinntrengning. Her er noen måter å skjøte liggende kledning på:

Når kledningen skal monteres starter man nederst med et kledningsbord som nøye vatres ut. Videre bygger man seg oppover fra høyre mot venstre.

For de fleste byggeprosjekter vil man ha behov for å skjøte kledningsbord langs veggen. De aller fleste kledningsprofiler kommer med not og fjær-system på endene av bordet. Se til at fjæren på nytt kledningsbord skyves godt inntil noten på forrige bord og skaper en tett skjøt. Slå fast bordet nærmest skjøten først, slik at denne ligger tett og i riktig høyde før resten av bordet spikres eller skrus på plass. Kappet kledningsbord brukes så i begynnelsen av ny kledningsrekke – vær påpasselig med at skjøter ikke havner på samme sted på veggen ved å tilpasse med bord i ulike lengder.

Hvorfor velge MøreRoyal-kledning?

Ferdig behandlet fra fabrikken
Krever minimalt vedlikehold
50 års råtegaranti
Miljøsertifisert og kommer fra bærekraftig skogsdrift
MøreRoyal kommer også i brannklasse D
Skjult innfesting: Kledning uten synlige spikerhull