Bygging av kommunale boliger med Talgø

Kommunale boliger spiller en avgjørende rolle i å styrke sosiale bånd og fellesskap i samfunnet. Ved å tilby trygge og rimelige boliger for lavinntektsgrupper og andre vanskeligstilte grupper, reduserer man ulikheter og fremmer sosial inkludering. NorgesHus og Talgø har utviklet ulike konsepter innen kommunale boliger som tilfredsstiller nettopp disse kravene, konsepter som er vel utprøvd, fleksible og klare til å tas i bruk.

Kommunale boliger – lang erfaring med tilpassede boliger gir trygghet

Tre personer på befaring på byggeplass. Hjelmer med NorgesHus på. Studerer plantegning og ser mot noe utenfor kamera.


Talgø og NorgesHus har lang erfaring med å bygge boliger tilpasset kommunale behov. Vi forstår viktigheten av å tilby trygge og funksjonelle hjem som imøtekommer de krav og behov den enkelte kommune har. Det er mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger og utfordringer som har behov for kommunale boliger. Våre boliger er derfor utformet med tanke på fleksibilitet, energieffektivitet og økonomi, slik at de kan tilpasses ulike livssituasjoner og familieforhold.

Kommunale boliger med kvalitet i alle ledd

Våre kommunale boliger er robuste boliger av høy kvalitet som varer. Vi benytter oss av moderne byggemetoder, nye tekniske løsninger og moderne arkitektur. Et eksempel på dette er bruk av MøreRoyal, royalimpregnerte materialer som tåler et røft nordisk klima, der både miljøvennlighet, vedlikeholdsbehov og varighet er trygt ivaretatt.

Tett samarbeid gir de beste løsningene

Vi legger stor vekt på et tett samarbeid med kommunale myndigheter for å sikre at våre boliger svarer på spesifikke behov og krav. Gjennom å lytte og tilpasse oss lokale retningslinjer og prioriteringer, jobber vi for å bidra positivt til den overordnede boligplanleggingen.

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft har vært viktig for Talgø og Norgeshus i en årrekke, og vil bli enda viktigere i fremtiden. Vi bidrar gjerne med vår kunnskap og kompetanse slik at den kommunale boligen får en enda bedre miljøprestasjon der det er ønsket.

Kommunale boliger – ulike modeller tilpasset ulike behov


I samarbeid med NorgesHus kan Talgø tilby flere ulike modeller. Konseptet består i dag av firemannsboligene FLEX 2 og KVARTETT, flermannsboligene FLEX 1, LEAH og LILJA, samt eneboligen KRY.

FLEX 1


Flex 1 er et fleksibelt leilighetsbygg som kan bygges med det antall 2- og 3-roms leiligheter som ønskes. Modellen er både et praktisk og rimelig bygg, med et moderne estetisk uttrykk. Konseptet bygger på standardiserte leilighetsmoduler på 45,2 og 58,8 m3, som kan settes sammen til boliger av ulike størrelser, avhengig av tomtestørrelse og behov. Disse kommunale boligene kan også bygges på ett plan.

FLEX 2


Flex 2 er en firemannsbolig med 3-roms leiligheter, prosjektert for både flat og skrå tomt. Modellen har mange gode kvaliteter. I tillegg til et fint arkitektonisk ytre, er planløsningen optimalisert for å gi plass til en velfungerende møblering. Konstruksjonen og de tekniske løsningene er enkle og effektive for å holde byggekostnadene nede.

KVARTETT


Kvartett er en firemannsbolig med et sprekt og moderne ytre. Adkomst til leilighetene er fra et lyst og romslig trapperom der det også er tilgang til sportsboder i hver etasje. Hver enhet har 2 soverom og en planløsning som gjør dette til en svært brukervennlig bolig. Disse kommunale boligene leveres med vannbåren varme. Trapperommet kan speilvendes og tilpasses tomteforholdene. Hver leilighet har overbygd terrasse.

LEAH


Leah er et kompakt rekkehus med en god planløsning, med leiligheter over to plan. Oppholdsrommene ligger i første etasje, med utgang til stor markterrasse. Under trappen er det en liten bod for ekstra lagringsplass. I andre etasje ligger de to soverommene og badet. Det er lagt inn vannbåren varme på stue og kjøkken i 1. etasje. Dette er boliger som passer godt for folk i etableringsfasen, eller for de som ikke trenger så stor plass.

LILJA


Lilja er et arealeffektivt rekkehus med 3 soverom. Med Lilja får man leiligheter over to plan med oppholdsrom og soverom adskilt i hver sin etasje. Kan bygges med 2 enheter og opp til ønsket antall, alt etter tomtestørrelse og behov. Det er vannbåren varme på stue og kjøkken i 1. etasje. Markterrasse i front og overbygd inngangsparti i bakkant.

KRY


Full utnyttelse av arealet med Kry – som er en av våre aller mest arealeffektive boliger. Her har vi tatt en rekke smarte og besparende tiltak som holder prisen nede, uten at det går på bekostning av kvaliteten. På tross av sin beskjedne størrelse er dette likevel en fullverdig enebolig.

ROP-boliger


Felles for ROP-boligene er at bokvalitet og robuste materialer kombineres med kostnadseffektive løsninger. I disse boligene er tiltalende arkitektur vektlagt, da utforming av småhus med omsorg gir gode signaler til så vel beboere, som til naboer og omgivelser ellers. Dette er boliger som er tilrettelagt for personer med problemer innenfor rus og/eller psykiatri. Her får du et enkelt og oversiktlig areal, en bolig som tåler hard bruk, materialer og overflater som er enkle å holde rene, samt mulighet for å skifte bygningsdeler på en effektiv måte. Boligene er utviklet med støtte fra Husbanken.

Senior- og omsorgsbolig


Boligkonseptet har en arkitektonisk utforming som fremmer muligheter for sosialt fellesskap, og som er tilrettelagt for hjemmebasert omsorg. Det er lagt vekt på sosiale soner rundt om i bygget, samt et fellesareal med kjøkken og allrom til hyggelige sammenkomster.


Seniorboligene har standardiserte leilighetstyper, med enten ett eller to soverom. Alle leilighetene har sin egen innvendige bod i tilknytning til gang, hvor det f.eks. er plass til en gåstol. En foldevegg mellom stue/kjøkken og soverom gir fleksibilitet dersom behovet for ekstra plass på soverommet melder seg med økt pleie. Ved økt hjelpebehov er baderommene et av de rommene hvor det ofte vil være behov for tilpasninger. Ettersom slike endringer er kostbare, er badene universelt uformet. Boligene er utviklet med støtte fra Husbanken.

Finansiering av kommunale boliger med Husbanken


NorgesHus og Husbanken har gjennom 35 år samarbeidet tett for å utvikle boliger og boligprosjekter som imøtekommer samfunnets behov på en effektiv måte. Fokuset har vært på å levere boliger av god kvalitet og gjøre dem tilgjengelige for ulike befolkningsgrupper. Sammen har de jobbet for å skape kostnadseffektive og praktiske løsninger, og møte de reelle utfordringene innen boligsektoren. Husbanken har flere ulike finansieringsløsninger for utbyggere, som for eksempel:

 1. Lån til boligkvalitet
  Lån til boligkvalitet gis til bransjeaktører og privatpersoner for bygging, oppgradering eller ombygging av boliger. Boligene må oppfylle kvalitetskrav innen tilgjengelighet, energi og miljø. Bransjeaktører søker om lån ved salg av boliger, mens kjøpere søker om godkjenning som låntaker. Lån kan ha inntil 30 års nedbetalingstid og dekke 85% av totalkostnadene.
 2. Lån til utleieboliger
  Lån til utleieboliger gis til kommuner eller utleieaktører med tilvisningsavtale for å tilby tilfredsstillende boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene skal ha god standard, funksjonalitet og riktig lokalisering. Private virksomheter eller kommuner kan få lån for bygging eller kjøp av boliger for utleie. Lån kan ha inntil 50 års nedbetalingstid, 1 års fastrente og dekke maksimalt 85% av kostnadene.
 3. Startlån
  Startlån gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner som skal kjøpe, utbedre, tilpasse, bygge ny bolig, eller refinansiere nye lån for å bli boende. Søknader behandles av kommunen, og enkeltpersoner kan få inntil 100% finansiering og inntil 50 års nedbetalingstid. Startlån kan også bevilges til andre formål, for eksempel til å finansiere spesielle prosjekt der kommunen finner det riktig.
 4. Investeringstilskudd
  Investeringstilskudd gis til kommuner for å fornye eller øke tilbudet av sykehjem og omsorgsboliger. Målgruppene inkluderer eldre, personer med demens, utviklingshemming, funksjonshemming, psykiske problemer og rus/sosiale problemer

Samarbeidet med NorgesHus

Talgø har inngått et langsiktig samarbeid med NorgesHus, en huskjede som består av en rekke forhandlere over hele landet og et hovedkontor med et dedikert ingeniør- og arkitektkontor. To av snekkerbedriftene i Talgø-konsernet er også medlem av NorgesHus, Talgø Tradbo og Talgø Agrobygg. Talgø samarbeider tett med NorgesHus om utvikling av konsepter for kommunale boliger.


For mer informasjon om våre kommunale boliger, se katalog fra NorgesHus.

Sammen kan vi skape et bedre og mer inkluderende bomiljø for alle.

Kontakt oss for mer informasjon om kommunale boliger


Vil du vite mer? Book et møte via skjemaet nedenfor, eller ta kontakt på telefon +47 71 65 80 00 eller

e-post.

Be om tilbud

Vi vil gjerne snakke med deg om ditt prosjekt. Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt med deg.

Navn(Påkrevd)
Fortell oss gjerne hva slags prosjekt du planlegger.


Kilder:
NorgesHus
Husbanken
norskeiendom.org