Hageportal og blomsterkasse av MøreRoyal-rester

For familien Wie er hagen et grønt og frodig fristed med frukttrær, planter og blomster. For å skape en fin innramming og overgang mellom hagen og parkeringsplassen, skapte familien en vakker og enkel hageportal med innebygd blomsterkasse i MøreRoyal lekter.

Å skape soner og skiller mellom de ulike arealene og funksjonene av uterommet, er et velkjent designtriks. Hos familien Wie ønsket de å gi en vakker inngang til hagen fra parkeringsplassen. Der inngangspartiet ligger rett frem fra parkeringen, begynner hagen til venstre, så for å binde det hele sammen bygde de en vakker hageportal i MøreRoyal lekter.

Slik bygde familien Wie sin hageportal:

Vi hadde 10 meter Consise fasadelekt 34×45 mm i sort. Disse delte vi i to lengder på 290 cm og to lengder på 200 cm. For å få feste til portalen til bakken borret vi oss ned i fjell og skrudde fast en bit lekt 48×48 mm i den bredden vi ønsket på portalen + bredden på Consise lekten.

Vi skrudde deretter fast lektene til festet i bakken, deretter festet vi lektene som går ut fra under hustaket. Disse skrudde vi fast på undersiden av takrenne og i veggen på den innerste av de to lektene. Dette ga godt hold til portalen.

Med selve rammeverket på plass, kuttet vi så opp det vi hadde igjen av lektene i like biter som vi skrudde fast, med lik avstand mellom dem. Vi lagde oss en mal som vi brukte mellom slik at det ble helt lik avstand mellom lektene. På vår hageportal er det totalt 30 «spiler» á 30 cm lengde. Da spilene ble skrudd fast brukte vi i tillegg litt lim i hver ende for å få dem til å sitte godt fast.

Da portalen var ferdig, satte vi opp blomsterkassen i bunn. Denne ble bygd rundt beina på portalen. I tillegg ble blomsterkassen også festet til fjellet i den andre enden slik at også hageportalen ble enda bedre festet og stabil.

På blomsterkassen ble det brukt Concise lektegulv i grå, i en tilfeldig mix av 70 og 45 mm bredde. Høyden på kassen er 53 cm. Den er 43 cm bred og 74 cm lang. Den er bygget opp av rester av terrassebord i bunn.

Først satt vi opp selve rammen og skråskjærte alle hjørner på de lektene vi skulle ha på utsiden av kassen. De ble deretter skrudd sammen inn i rammen.

Det er lagt papp på innsiden og bunn av kassen og lecasteiner i bunnen. Det er hull i pappen til drenering. Blomsterkassen bør fylles med planter som trives i din sone, og ut i fra en vurdering hvor den står i hagen i forhold til vær- og solforhold.

Materialliste:

Verktøy:

Lykke til med byggeprosjektet!