Björn Sanchez ansatt som selger i Sverige

Sverige er et dedikert satsingsområde innen eksport i Talgø, og satsingen intensiveres nå med ansettelsen av Björn Sanchez. Björn vil jobbe tett med våre samarbeidspartnere Beijer, Kesko og Optimera i Sverige, og jobbe målrettet for å etablere merkevaren MøreRoyal også i det svenske markedet.

Bjærn Sanchez

Solid kunnskap fra bransjen

Björn er opprinnelig utdannet møbelsnekker, men har i store deler av sin yrkesaktive karriere jobbet for Norra Timber. Der har han både har vært innom høvleri, spedisjon, ordremottak og salg. I 2014 fikk Björn ansvaret for det norske markedet, som han har jobbet med frem til i dag. Björn har dermed solid fagkompetanse etter mange år i trelastbransjen, og kjenner både det norske og svenske markedet svært godt. Han vil bli en sterk ressurs både for Talgø og for våre kunder i Sverige.

Tar grep i et attraktivt marked

Talgø har de siste årene introdusert MøreRoyal på det svenske markedet. Først med fokus på terrasse og uterom, og ser når frem til å intensivere satsingen i Sverige:

«Eksportsatsingen i Talgø er fortsatt ganske fersk», påpeker leder i eksportavdelingen i Talgø, Audun Moen Skei. «Vi ser imidlertid at det er et stort marked for royalimpregnert trelast også i våre naboland, da materialene har egenskaper som er spesielt godt egnet for et nordisk klima. Med ansettelsen av Björn Sanchez har vi fått en viktig brikke på plass. Vi kan bistå våre samarbeidspartnere i Sverige i større grad og på en langt bedre måte enn tidligere. Vi ser virkelig frem til satsningen i Sverige i årene som kommer, og er spente på mottakelsen i markedet», avslutter han.

Nyansatt med klare ambisjoner

Björn Sanchez tiltrer stillingen 1. september, men er tydelig på at jobbskiftet byr på en spennende mulighet, både for han rent personlig, men ikke minst for Talgø i Sverige:

«Jeg har fulgt Talgø fra sidelinjen i noen år, og er fascinert av hvordan de har bygd opp MøreRoyal som merkevare i Norge. Talgøs royalimpregnerte trelast er et kvalitetsprodukt som har stort potensiale også ut over de norske landegrensene, og ikke bare i Sverige. Jeg ser veldig frem til å bli en del av teamet i Talgø, hvor jeg får jobbe med dyktige og dedikerte kollegaer, samtidig som jeg selv får bidra til å etablere MøreRoyal i et nytt og spennende marked som jeg kjenner godt.»

Med utdannelse og lang erfaring fra bransjen har Björn de beste forutsetninger for å bli en aktiv bidragsyter til den videre satsingen i det svenske markedet.

Vi ønsker Björn Sanchez velkommen til eksportavdelingen og Talgø-konsernet.

Inspirasjoner