Øystein Halle blir ny administrerende direktør i Talgø MøreTre

Øystein Halle er ansatt som ny administrerende direktør i Talgø MøreTre AS fra oktober 2024. Halle kommer fra stillingen som fabrikksjef i Pipelife Norge, en rolle han har hatt siden 2014.

Øystein Halle, administrerende direktør, Talgø MøreTre
Øystein Halle er klar for ny rolle som administrerende direktør i Talgø MøreTre fra høsten av. Foto: Roald Boge

Riktig leder for Talgø MøreTre

Konsernsjef Terje Talgø er svært fornøyd med ansettelsen av Øystein Halle som ny administrerende direktør i Talgø MøreTre, og ser frem til å jobbe tett med Halle i årene som kommer.

– Vi er svært glade for at Øystein Halle har takket ja til stillingen som administrerende direktør i Talgø MøreTre. Vi har vært gjennom en grundig prosess med flere sterke kandidater, og føler oss trygge på at Halle er den rette personen til å lede bedriften i årene som kommer. Han har en solid faglig bakgrunn og en rekke personlige egenskaper som vi mener er avgjørende for å lede et selskap i endring og sterk vekst. Jeg er overbevist om at Halle vil bidra til selskapets videre utvikling på best mulig måte.

Terje Talgø, konsernsjef – Talgø
Halle skal lede en solid, lokal hjørnesteinsbedrift med en nasjonal merkevare – og ser frem til å bli kjent med både prosesser og mennesker.
Foto: Lediard Foto AS

Fra Pipelife til Talgø – med solid balast

Øystein Halle kommer fra stillingen som fabrikksjef hos Pipelife Norge AS, hvor han har hatt overordnet driftsansvar for all produksjon, vedlikehold og logistikk ved fabrikken i Surnadal. Som fabrikksjef har Halle også hatt ansvaret for å møte markedsmessige behov gjennom å lede og videreutvikle organisasjonen (inkl. rekruttering), produksjons- og logistikkprosesser, HMS, kvalitet og arbeidsmetoder. Han har tidligere hatt roller som tilrettelegger, produksjonsleder og driftssjef i samme selskap.

Inn i ny rolle – med klare forventninger

I sin nye rolle i Talgø MøreTre vil Øystein Halle ha et overordnet ansvar som industriell og kommersiell leder, med helhetlig ansvar for bedriften. Som administrerende direktør vil han arbeide for økt verdiskaping for selskapet, kundene og samfunnet. I dette ligger blant annet løpende optimalisering og forbedring av selskapets prosesser, samt målrettet arbeid med utvikling av den viktigste ressursen – menneskene, og sørge for at alle har en trygg og givende arbeidsplass hvor kollegialt samhold og tillit er en viktig del av grunnmuren. I tillegg vil teknologisk innovasjon være et viktig bidrag til effektive prosesser. Bærekraft vil også være en sentral del av hans agenda, et område Talgø har jobbet målrettet med i mange år.

Videre forskning og utvikling vil bli en sentral oppgave for Halle i rollen som administrerende direktør.
Foto: Lediard Foto AS

–              Det er sjelden vare at det lyses ut en slik type stilling i en bedrift av såpass størrelse i vår region. I tillegg er eierskapet nasjonalt og lokalt, noe som appellerer veldig til meg. Jeg går med ydmykhet inn i rollen som administrerende direktør i Talgø MøreTre, som er et veldrevet selskap med mange dyktige folk i de ulike avdelingene. Selskapet er ellers godt kjent for meg, men bransjen er ny og jeg har mye å sette meg inn i. Det er en oppgave jeg virkelig ser frem til.

Øystein Halle, påtroppende adm.dir. – Talgø MøreTre

At selskapet er godt kjent for Halle er kanskje ikke så rart, for både tante og svoger jobber i konsernet i dag, og faren har i tillegg jobbet som produksjonsleder på høvleriet på Talgø MøreTre. Det er likevel en helt ny bransje for Halle selv, når han nå tar turen fra plast til trelast, og for første gang gjør et karrierebytte. Akkurat det tror likevel Halle byr på flere muligheter enn utfordringer.

–              Jeg kjenner ikke råvarene i prosessene på Talgø MøreTre på samme måte som jeg kjenner råvarene i Pipelife. Likevel er det fortsatt snakk om prosesser og industri, og mange av de grunnleggende prinsippene er like. Jeg kommer uansett til å bruke god tid på å bli kjent med disse prosessene og de som styrer dem, for her har det uten tvil vært gjort mye bra over veldig mange år. Her er det absolutt ikke behov for noen kjapp revolusjon! Vi skal likevel passe på at vi gjør ting riktig også i den videre satsingen vår. Jeg ser potensiale for å strukturere opp enkelte prosesser, og mener jeg tar med meg en del nyttig kompetanse og erfaring fra tiden i Pipelife i så måte.

Talgø MøreTre produserer store volumer med trelast hvert år – og nå er Øystein Halle klar til å ta selskapet til nye høyder.
Foto: Lediard Foto AS

For Øystein Halle er både rollen og ansvaret som følger med ny, men det er Halle trygg på at han vil vokse inn i. Det handler om tålmodighet, og om å ta med seg essensen i suksessen videre, samtidig som man ser på ting med et nytt blikk.

–              Først når jeg er blitt godt kjent med selskapet, menneskene og kulturen der, kommer det til å bli tydeligere hva jeg, sammen med de andre ansatte, kan og bør bidra med for å fortsette den formidable veksten selskapet har hatt de siste årene. Det er ingen grunn til å endre på en suksessoppskrift som det Talgø kan vise til, samtidig som jeg håper å kunne bidra med innspill som vil sørge for at vi står enda stødigere i årene som kommer. Jeg gleder meg veldig til å jobbe i en så spennende bedrift som Talgø, preget av kunnskap, lidenskap og lokalpatriotisme – og med MøreRoyal som merkevare.

Takk til avtroppende

Hallvard Brusethaug har gjort en formidabel innsats for Talgø MøreTre siden 2008.
Foto: Lediard Foto AS

Øystein Halle erstatter Hallvard Brusethaug, som etter 16 år går over i en ny stilling i selskapet, og det er liten tvil om at også Brusethaug har vært med å forme Talgø i de årene han har sittet i lederstolen:

–              Vi vil takke Hallvard Brusethaug for hans enestående innsats for Talgø MøreTre. Han har ledet selskapet gjennom store endringer siden 2008, og etterlater et solid selskap til sin etterfølger. Vi er derfor svært glade for at vi får med oss Hallvard og hans kompetanse videre i selskapet i enda noen år.

Terje Talgø, konsernsjef – Talgø

Vi ønsker Øystein Halle velkommen inn i Talgø-familien – og gleder oss til ferden videre med en ny leder ved roret.