Vår historie

Nordmøre Aktiemøbelfabrikk

Det som i dag er Talgø-konsernet så dagens lys som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen på Nordmøre, grunnlagt av ekteparet Thore og Thora Talgø så tidlig som i 1899. Med de mulighetene man fikk med oppdemming og utnyttelse av Storfossen, et kraftfullt stykke elv i nær tilknytning til det opprinnelige fabrikklokalet, fikk man en modernisert og effektiv vareproduksjon på et svært tidlig stadium.

Ekteparet Thore og Thora Talgø
Ekteparet Thore og Thora Talgø

Med innovasjon som bærebjelke

Som en av de første kvinnene i Norge i en slik posisjon, ble det Thora Talgøs oppgave å lede selskapet på egen hånd fra 1913, da Thore Talgø døde som følge av lungebetennelse i ung alder. I 1932 overtok hennes sønn Erling spakene, før lederjobben gikk til hans sønn Finn i 1960. Både Erling og Finn gjorde betydelige investeringer og utviklet selskapet gjennom stadige utbygginger, kontinuerlig modernisering og tøff ekspansjon til nye markeder.

Dagens ledelse i Talgø-konsernet

På 1980-tallet kom dagens konsernsjef Terje Talgø inn i driften, før han etter hvert tok over den daglige ledelsen. Terje er 4. generasjon Talgø som leder familiebedriften, og både tre av hans søsken, samt Terjes sønn, Erling, er i dag sentrale i Talgø-konsernet.

Fra møbelproduksjon til royalimpregnert trelast

Perioden fra midten av 80-tallet til tidlig 2000-tall ble en tidsperiode med stor aktivitet og store omveltninger for Talgø-konsernet. Først gjennom en eventyrlig opptur med furumøbler og en rekke nye fabrikker i konsern-porteføljen, og siden en brutal bråstopp da furua plutselig ble betraktet som fullstendig umoderne i starten av det nye årtusenet.

Selv om de økonomiske utsiktene var på et labert nivå, hadde ikke viljen til fortsatt konserndrift forsvunnet på Nordmøre, og i 2002 ble det satset på nytt med ny giv og ny strategi.

Kjærlighet til tre i generasjoner

Gjennom innovativ tilnærming til utvikling og produksjon, kjærlighet til lokale naturressurser, energisk entreprenørskap, samt en ukuelig optimisme, har Talgø vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner. Konsernet er fremdeles i Talgø-familiens eie og under deres ledelse, godt over hundre og tjue år etter forfedrenes oppstart.

Talgø i dag

Talgøs hovedprodukt er trelast og merkevaren MøreRoyal, samt produksjon og virksomhet som kan avledes fra kjerneproduktet. Med hovedvekt på kledning og terrasse leveres det i dag trelast for ca. 580 MNOK årlig til byggevarebutikker og bygg- og anleggsbransje. Talgø har samlet ca. 240 ansatte, og hadde i 2021 en samlet omsetning i konsernet på ca. 928 MNOK.
Tall pr. 2021