Så här lägger du ett trätak

MøreRoyal trätak är vackra, hållbara och miljövänliga, och MøreRoyal-behandlingen gör att träet inte suger åt sig vatten, väger inte så mycket och går snabbt att lägga. Som tillbehör finns också takrännor i trä och dräneringspluggar. Jämför du trätak med andra naturtak i torv eller sten kommer du upptäcka att ett trätak också är ett bra alternativ prismässigt.

Det är viktigt att man följer monteringsanvisningarna noggrant när man monterar ett trätak. Här är dom viktigaste punkterna att tänka på:

1. Tätt undertak – Viktigt!

Ett MøreRoyal trätak är inte 100% vattentätt, det är därför viktigt att man först lägger ett tätskikt som undertak. Ett tätt undertak kommer att samla upp och dränera bort vattnet som kommer in under takbrädorna. Bärande undertak består av underlagsspont och godkänd takpapp. Ej bärande undertak (garage och bodar) kan bestå av asfaltsimpregnerade träfiberplattor, kartongplattor eller rullprodukter.
Använd alltid undertak.

2. Tryckimpregnerad ströläkt och bärläkt

Ströläkten måste vara minst 13mm och bärläkt minst 30mm, spikas med varmförzinkad spik.

3. Takbrädor

Vid klassiskt trätak med över/underliggare: Takbrädorna monteras så att spåren sitter ovanför varandra. Fästes på samma sätt som utvändig panel, d.v.s. inga skruvar/spikar får gå igenom både överliggare och underliggare.

4. Avslut mot gavel

Man bör alltid starta/avsluta läggningen av brädorna så att man får en överliggare ytters mot gaveln. Detta vill ge den snyggaste övergången mot vindskivorna.

5. Taknocklösningar

Det är viktigt att man gör en avslutning som förhindrar fuktinträngning.

6. Infästningsmaterial

Det är viktigt att man använder rostfri A2 eller Syrafast A4 för infästning.

Se produkterna och hitta monteringsanvisningar under produktsidan trätak