DIY – Skapa gångbanor och dela in trädgården i zoner

Genom att dela in trädgården i olika zoner kan man skapa ett spännande uttryck samtidigt som man får en rent praktisk funktion. Till exempel kan man ha ett särskilt område där man bara tar det lugnt och ett annat område där man odlar välsmakande kryddor. Indelningen av trädgården i olika zoner kan enkelt åstadkommas med hjälp av gångbanor.

Gångbanor är ett praktiskt sätt att ta sig från punkt A till B, men de kan även användas för att dela in trädgården i mer distinkta zoner. Gångbanan kan vara rak eller krökt, beroende på vilket uttryck du är ute efter och hur du vill dela upp trädgården. Använd gärna infällda lampor längs gångbanan, det är både praktiskt och snyggt.

Så gör du

Lägg sliprar till gångbanan på väldränerat underlag. Sliprarna läggs på valfritt sätt, till exempel kant i kant, med mellanrum mellan varje sliper, jämn ytterkant för raka gångbanor, förskjuten ytterkant för krökta gångbanor eller längsgående sliprar. Här är det endast fantasin som sätter gränserna. Längden på sliprarna kan sågas och anpassas till önskad bredd och form på gångbanan. Hela längder (180 cm) kan användas vid läggning av längsgående sliprar. Kom ihåg att lägga sten eller grus under sliprarna för dränering.

Kom ihåg att olja in alla kapytor samt att använda rostfria A2-skruvar eller syrafasta A4-skruvar.

Justera storleken på gångbanan själv genom att justera bredden och längden

Ritningar

Material

DelAntallTypDimLengd
GångbanorEfter behovJärnvägssliprar7,5x20x180Efter behov