Avfallshantering och förvaring

Avfallshantering

Koppar- och Royal-impregnerat trävirke ska lämnas in till godkänd privat eller offentlig återvinningsstation. Det kan förbrännas i en förbränningsanläggning för restavfall och hör inte till kategorin farlig avfall. Kapbitar och rester från nya byggen är oftast koppar- eller Royal-impregnerade, medan mindre projekt har särskilda säkerhetskrav. Oavsett vilket är det enkelt att dokumentera vilket slags trävirke det rör sig om, så länge man sparar deklarationen från försäljaren av trävirket.
Vid rivning av byggnader och konstruktioner som rests före 2003 är möjligheten stor att eventuellt impregnerat virke är CCA-impregnerat. Detta utgör farligt avfall. Om man inte kan dokumentera vilken slags impregnering som använts måste trävirket levereras som farligt avfall.

Källa: Jon Fonnlid Larsen, rådgivare, Statens forurensningstilsyn (SFT)

Förvaring av MøreRoyal-trävirke

Precis som med vanligt tryckimpregnerat trävirke kan Royal-impregnerat trävirke drabbas av missfärgningar på grund av luftföroreningar och mögel vid längre förvaring.

Värme och fukt = risk för mögel

Den här risken är störst under perioden juli till september då det råder hög luftfuktighet och värme. Vid förvaring utomhus kan regn rinna in i förpackningarna som sedan inte avdunstar. På samma sätt kan kondens bildas i plastskyddade förpackningar. Ytligt mögel kan bildas. Det fäster inte i träet och är enkelt att spola/borsta bort. Det försvinner dessutom av sig själv när trävirket monterats. Möglet förekommer endast tillfälligt och skadar inte trävirket.

Några enkla råd för att undvika mögelangrepp:
Impregnerat/Royal-impregnerat trä ska förvaras på en luftig plats, helst under tak. Förpackningarna bör inte stå så tätt så att luftcirkulationen begränsas. Om mögelangrepp konstateras ska drabbade förpackningar flyttas till en annan förvaringsplats för att minska risken för spridning. (Svampsporer sprider sig lätt).
Det finns tyvärr ingen garanti för att mögelangrepp inte uppstår, men med hjälp av förutnämnda åtgärder kan man minska risken.

Förvaring av MøreRoyal-olja

MøreRoyal-oljan är lösningsmedelsbaserad och tål minusgrader. Det bästa är att förvara den i en jämn temperatur mellan 10 och 20 °C.
Oljan har en flampunkt på >60 °C och är inte klassificerad som brandfarlig, vilket innebär att höga (normala) temperaturer inte utgör något problem.
Undvik att förvara oljan där den utsätts för direkt solljus som kan leda till att kondens bildas i hinken.
Stora temperatursvängningar och ”extrema” temperaturer förkortar produktens livslängd och vi rekommenderar därför att man förvarar den i jämn och ”normal” temperatur. Detta är vanligtvis inte ett problem ute på marknaden, då lager och butiker förvarar produkten i normala förhållanden.
Uppmaningen gäller snarare privatkunder där målning ofta sker i garaget, där temperaturen kan pendla mycket. Om du är osäker på om din olja går att använda efter att den har förvarats i garaget i flera år, rekommenderar vi att du rör om ordentligt i hinken och sedan drar ett penseldrag på en slät yta för att kontrollera om det inte förekommer gryn i produkten och om den torkar som den ska. Om allt ser bra ut är det bara att använda produkten.

Lär mer om:

MøreRoyal-olja
Behandling av kapytor