Vår historia

Nordmøre Aktiemøbelfabrikk

Det som i dag är Talgø-koncernen grundades som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen på Nordmøre av det äkta paret Thore och Thora Talgø så tidigt som 1899. I samband med uppdämning och utnyttjande av Storfossen, en kraftfull flod i nära anknytning till den ursprungliga fabrikslokalen, fick man mycket tidigt en modern och effektiv varuproduktion.

Med innovation som grundpelare

Som en av de första kvinnorna i Norge på en sådan position fick Thora Talgøs i uppdrag att leda företaget på egenhand från 1913, då Thore Talgø dog till följd av lunginflammation i ung ålder. 1932 tog hennes son Erling spakarna, innan han i sin tur lämnade över till sin son Finn 1960. Både Erling och Finn gjorde avsevärda investeringar och utvecklade företaget genom utbyggnation, kontinuerlig modernisering och tuff expansion till nya marknader.

Dagens ledning för Talgø-koncernen

På 1980-talet kom dagens vd Terje Talgø in i företaget, innan han så småningom tog över den dagliga ledningen. Terje är fjärde generationens Talgø som leder familjeföretaget, och alla tre av hans syskon, samt Terjes son Erling, är idag centrala i Talgø-koncernen.

Från möbeltillverkning till Royal-impregnerat virke

Perioden från mitten av 80-talet til tidigt 2000-tal blev en tidsperiod med mycket aktivitet och stora förändringar för Talgø-koncernen. Först genom en äventyrlig uppgång med furumöbler och en mängd nya fabriker i koncernportföljen, och sedan ett brutalt tvärstopp då furu plötsligt blev helt omodernt i början av det nya årtusendet.

Även om de ekonomiska utsikterna inte var de bästa hade inte viljan att fortsätta driva koncernen försvunnit från Nordmøre, och år 2002 satsades det på nytt med ny energi och ny strategi.

Kärlek i tre generationer

Genom ett innovativt förhållningssätt till utveckling och produktion, kärlek till lokala naturresurser, energifyllt entreprenörskap samt en obotlig optimism har Talgø varit en lokal och nationell drivkraft för att skapa mervärde och sysselsättning i flera generationer. Koncernen ägs och leds fortfarande av Talgø-familjen, väl över 120 år efter förfäderna grundade sitt företag.

Talgø idag

Talgøs huvudprodukt är virke och varumärket MøreRoyal, samt produktion och verksamhet som kan härledas från kärnprodukten. Med huvudfokus på panel och trall levereras det idag virke för ca 580 MNOK årligen till byggvarubutiker och bygg- och anläggningsbranschen. Talgø har totalt ca 240 anställda, och 2021 hade koncernen en total omsättning på ca 928 MNOK.
Siffror från 2021