Vackert och varaktigt trätak – med klassiska och moderna uttryck

Trä som täckmaterial på tak har en lång tradition på Norge ända tillbaka till 1500-talet. Trätak finns i flera varianter, också som takbräda med stramare linjer och med ett modernt intryck. Träteket är till trotts mot moderniseringen fortfarande djupt förankrat i naturlig estetik och norskt kulturarv.

Taket är naturligt nog den mest utsatta delen av bygget med påverkan från regn, vind, sol och skiftande temperaturer. MøreRoyal är därför ett mycket bra alternativ när man ska välja täckmaterial, med en extrem rötbeständighet som en av produktfördelarna. MöreRoyal trätak är vackra hållbara och miljövänliga, och royalbehandlingen gör at träet suger mindre vatten är lätt och går snabbt att lägga, som tillbehör finns också takrännor i trä och rännkrokar. Jämför du trätak med andra naturtak som torv eller sten kommer du upptäcka att trätak är ett bra alternativ även prismässigt.

Lång livslängd

Många tror kanske att ett trätak inte är lika varaktigt som andra tak, men om man håller efter det rätt kommer du att ha glädje av ett vackert tak i flera år och lika länge som exempelvis ett betongtegeltak.

MøreRoyal kan fås i två olika profiler:

Bägge profilerna levereras i fem vackra, transparenta naturfärger:

  • Natur RO.0
  • Grå RG.25
  • Brun RB.10
  • Setersvart RS.25

Klassiskt trätak

Foto: Ingeborg Skrudland

Detta tak har en över och underliggare och har det visuella uttrycket som ett traditionellt trätak. Det har ett spår på den ena sidan som skall drenera ut vattnet som kommer in mellan över och underliggare. Takbrädorna är vändbara och används som både över och underliggare.

Över och underliggare monteras så att spåren passar ovanför varandra. Monteras på samma sätt som utvändig panel. D.v.s. inga skruvar får gå igenom både över och underliggare. Använd en skruv/spik i varje läkt på underliggaren och två skruvar/spikar i varje läkt för överliggaren. Sruvar/spikar måste vara A2 eller A4 eller motsvarande korosionsskydd. Om man spikar rekomenderas spikning för hand. Skruvar/spikar får inte gå igenom läkten.

Concise trätak

Foto: Marit Kvaale

Detta tak är ett falsat tak med en helt annan profil än traditionella trätaken. Brädorna blir liggandes vid sidan av varnadra och ger en mer homogen yta med en smal luftspalt emellan, och ger ett mer modernt uttryck, brädorna är vändbara med en struktur hyvlad yta på bägge sidor.