Talgø går in på den svenska marknaden

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi på Talgø MøreTre har ingått ett avtal med Sveriges största byggvarukedja, Beijer Byggmaterial, som ägs av Stark Group. Avtalet gör det möjligt för oss att marknadsföra vårt varumärke MøreRoyal® i över 80 byggvaruhus över hela Sverige med start ganska omgående.

I början går vi loss på altanmarknaden, på samma sätt som vi i det här segmentet började bygga upp den stora volymen MøreRoyal® i Norge.

Försäljnings- och marknadschef Bjørn Hauglann är både stolt och mycket nöjd med det nya avtalet.

Försäljnings- och marknadschef, Bjørn Hauglann

– Vi har genomfört ett provår i Sverige där vi har varit inne på något mindre projekt och kunder, men det är först nu detta blir en ordentligt satsning. Vi har redan en duktig person anställd och stationerad i Sverige som ska följa upp vår nya kundbas där.

Den svenska marknaden är lite annorlunda än den norska och vi vet att det kommer att bli krävande och en stor utmaning för oss att etablera oss som en stark aktör inom den svenska byggnadsmaterialindustrin. Vissa produktionsmässiga anpassningar blir nödvändiga, men i huvudsak kommer kollektionen att likna det vi levererar i Norge inom trall, räcken, läkt och ovandelar till balkongräcken. Tiden är mogen, produkterna är rätt och organisationen är klar att ta steget. Vi förväntar oss ingen quick-fix, och vi vet att det kommer att ta tid för detta att mogna innan de stora försäljningssiffrorna kommer.

– Vi har däremot stora förväntningar på denna exportsatsning och anser att vi kommer att kunna erbjuda den svenska marknaden något som de inte har sedan tidigare, säger Hauglann. På samma sätt som i Norge kommer vi att skifta trallförsäljningen från standardprodukten tryckimpregnerat trä till MøreRoyal® i högre kvalitet. Detta är något vi kan och känner oss trygga med, och Beijer har blivit imponerade av arbetet vi gjort i Norge och sett att vi har god kontroll på det vi sysslar med i det här segmentet. Vi ska tillsammans satsa mycket på marknadsföring, bland annat på tv, och vi har stor tilltro till att svenskarna också kommer att få upp ögonen för vår succéprodukt, som har varit den produkt som vuxit mest inom trävirke i Norge tio år i rad.

Vi förväntar oss att exportsatsningen för oss som företag även kommer att leda till synergier inom till exempel transport, och på sikt hoppas vi att den genererar både arbetstillfällen och tillväxt som gynnar det norska samhället.