Räcke av odlingslådor

Gästblogger

Marte Helgetun

Designer och företagets ägare av Design by Marte Helgetun AS

Vi övertog en rätt nedgången gård för ca sex år sedan, och det har varit en del att göra för att få den som vi vill. Vissa saker har vi fått göra om helt, medan vi har fått anpassa andra saker och gjort det bästa av situationen för att få det att fungera. Vi har dessutom varit tvungna att fundera på hur vi kan använda trädgården på ett naturligt sätt. Det är en stor trädgård, och för vår del gäller det att begränsa sig lite så att det inte tar överhand.

På uthyrningsdelen av huset finns det en terrass i två plan med en liten trappa. Eftersom det skulle flytta in en familj med barn ville vi göra den säker på ett bra sätt. Jag hade inte lust att sätta upp ett räcke, utan jag tänkte i stället att man kunde använda en hög odlingslåda som räcke.
Lösningen blev två höga odlingslådor, en på varje sida av trappan. Jag använde samma metod som med den lilla upphöjda odlingslådan, och eftersom vi inte behövde fylla hela lådan med jord placerade vi botten mitt i lådan.

Detta behöver du:

Läkt 45 x 45 mm
Avkapad trall till botten. Till detta är det perfekt att använda små restbitar som man har liggande. Sedan passar syrafasta skruvar som är ca 75 mm långa bra till den här läkten.
Du behöver även fuktisolermatta, lecakulor och jord. Jag valde dessutom att sätta dräneringsrör på lådorna, så att de inte blir överfyllda med vatten. Till detta använde jag några gamla takrännor som vi hade liggande.

Så gjorde jag:

Jag tillverkade en låda i taget.
Först tog jag mått och sågade till alla läktbitar i fyra olika storlekar.
1/4 skulle vara lika långa som lådans bredd
1/4 lika lång som bredden, men dra av 2x läktens tjocklek
1/4 lika lång som lådans längd
1/4 lika lång som längden, men dra av 2x läktens tjocklek
och några lite kortare läktbitar som botten ska ligga på.

Skruvarna är syrafasta skruvar, så långa att de går ned ca 2/3 i läkten under. Man ska även komma ihåg att det är lika viktigt att skruva ihop hörnen som att skruva på flera ställen på sidorna.
Om jag inte hade gjort det hade lådan snabbt blivit skev efter en säsong eller två med jord, vatten och frost.

Man börjar med det första varvet som består av två av de längsta långsidorna och två av de kortaste kortsidorna. Dessa lägger du så att de bildar en rektangel. Nästa varv lägger du de långa kortsidorna ovanpå de korta och de korta långsidorna ovanpå de långa. När du skruvar ihop de två varven är det viktigt att du sätter en skruv i varje hörn, och minst en skruv för varje 60 cm på sidorna. Se till att du placerar dem så att du under nästa varv inte skruvar i skruven från föregående varv. Vi kontrollerade med jämna mellanrum att hörnen var raka och att lådan inte börja luta utåt eller inåt.

Eftersom ingenting på sådana här gamla hur är helt rakt var vi tvungna att improvisera lite. Vi kom fram till att det inte gör så mycket om saker och ting inte är helt raka, så länge det ser bra ut.

Här ser du nivåskillnaden mellan planen och hur lådan fungerar som en liten vägg. Höjdskillnaden var 60–70 cm.
Från det övre planet ser det ut som en låg odlingslåda och från det nedre planet som en hög vägg.

För att inte behöva fylla hela lådan med jord placerade vi botten mitt i lådan. För att förstärka stöden till botten lärde jag mig ett trick av min bror som är snickare.
När vi kom till varvet där vi ville ha botten gjorde vi skåror i långsidan så som du ser på bilden. Vi gjorde en skåra för varje 60 cm. Placera dem gärna närmare varandra om du ska ha mycket jord i lådan. Vi gjorde skårorna genom att ställa in sågen på ett fast djup, ca halva läktens bredd. Sedan sågade vi flera spår i rad innan vi till slut använde ett stämjärn till att slå bort trät. Detta gör att tvärstagen kan vila på läkten från varvet under och de kan skruvas fast. Så fortsatte vi tills lådan blev tillräckligt hög för att fungera som räcke.

På odlingslådans insida placerade vi sedan en fuktisolermatta, ett dräneringsrör, lecakulor och jord.

Sedan till det svåra valet: Vilka växter ska vi välja? Detta är det jag gillar mest, och jag tycker det passar väldigt bra med stilrena, gröna växter mot det mörka virket.

Marte Helgetun trädgårdskonto finns på Instagram under @hagetid