Färger över tid

MøreRoyal färgerna ändrar sig över tid – Här visar vi färgutvecklingen på saetersvart, grå och natur eftet 1-2 år.

Väderpåverkad saetersvart
Väderpåverkad saetersvart.

Royalbehandlat trä har transparenta färger som utvecklas över tid. Färgerna bleks gradvis av väderpåverkan, främst mot syd och väst, virket kan normalt stå 10-20 år innan första efterbehandlingen om man inte tar hänsyn till det kosmetiska.

Väderpåverkad grå.
Foto: Vestbris
Väderpåverkad natur kombinerat med saetersvart. Foto: Vestbris

Natur framstår nyproducerad som gyllenbrun innan den efter hand bleknar och får en fin naturligt grå patina.

Vid efterbehandling rekommenderar vi träolja på panelen och trallolja Exklusiv på altanen.

Se vår video om natur:

Skjut på pilen och se en natur gråna över tid: