Checklista vid användning av MøreRoyal trall

Till och från kan det vara svårt att komma ihåg allting när man ska ge sig på ett nytt projekt. Därför har vi tagit fram en enkel checklista, som du kan kasta en blick på nästa gång du skall använda MøreRoyal®. Så får du ut det mesta och bästa av ditt material och projekt!

skru terrasse
Foto: TMM Produksjon/TV3

1. BEHANDLA ALLA KAPYTOR

Kom ihåg att olja in alla kapytor med MøreRoyal® Träolja för att hindra fukt att tränga in i ändträt, då detta kan påverka kvaliteten och det kosmetiska uttrycket. Kapytorna olja du enkelt med pensel eller en svamp.

Tips för effektiv inoljning av kapytor:
Häll MøreRoyal® Träolja i önskad kulör i en behållare. Lägg i en svamp, och pressa kapytan mot svampen tills den är väl täckt med olja.

Svamp til bruk på kappflater

2. ANVÄND RIKTIGA FÄSTMEDEL

Det skall användas rostfria fäst medel A2 eller syrafast A4 på alla MøreRoyal produkter. Använd alltid syrafasta fäst medel A4 i maritima eller salthaltiga kustmiljöer. Rostfritt eller syrafast stål är legerat med krom och har därför bra motstånd mot korrosion. Det säkerställer lång levnadstid både för skruvar och trämaterialet. Välj skruv framför spik, det gör att trallen sitter bättre över tid.

3. ANVÄND RÄTT LÄNGD PÅ FÄSTMEDEL

Kontrollera att skruvarna har rätt längd innan du börjar skruva. Tumregel är att skruvarna ska ha dubbla längden mot trallens tjocklek. Exempelvis bör du använda 55 mm skruvar på 28 mm trall. För korta skruvar gör att trallen riskerar att inte sitta fast bra nog, för långa skruvar kan skada bakomliggande konstruktion.

4. HA RÄTT AVSTÅND PÅ FÄSTMELEN

Skruva ca 1,5-2 cm från kanten och 2,5 cm från änden/skarven. Skruvar man för nära änden kan trallen spricka, och skruvar man för långt in mot mitten riskerar trallen att kupa sig.

5. MONTERA MED RÄTT AVSTÅND

Material av trä är levande och har viss rörlighet på grund av väderförhållandena. Följ minimumkraven av spaltavstånd mellan trallbräderna, skarvar och vägg. Trallen bör läggas med 2-3 mm mellanrum- använd gärna tumstocksbladet.

Tips: Det är att föredra att använda glasfibertumstock, eller dra av metallstycket i änden på en trätumstock.

6. SÖRJ FÖR GOD LUFTCIRKULATION

För att undgå fukt är det viktigt med god luftcirkulation i konstruktionen. Kom ihåg att trallen inte ska läggas helt mot vägg. Det är nödvändigt med en glipa mellan trallen och vägg där vatten kan dräneras bort. Kom ihåg att trallen bör läggas 30 cm från jordkontakt.

Undgå detta!

Värderar du att lägga trallen direkt på backen och slå på sidobräder för att det ska vara helt tätt mot backen? Gör inte det!! Då får du ett konstant fuktigt klimat under trallen, och trallen kommer svälla.

7. ANVÄND RÄTT BJÄLKLAGS AVSTÅND

Rätt bjälklagsavstånd på underkonstruktionen ger en stabil och trygg altan. Trallen monteras på bjälklag med cc 600 mm. Se till att använda bjälklag som är är dimensionerat för ändamålet, och som tål beräknad snölast/takras mm.

8. SKARVNING

Vid skarvning av trallbräder, se till att trallbrädornakupar sig åt samma håll för att få en fin skarv.

9. ANVÄND KLOSSAR VID MONTERING MED DOLD INFÄSTNING

Om man väljer att montera med dold infästning måste man lägga extra klossar på regel för skarv och ändträ, så skruvarna får tillräckligt fäste i trallvirket. Vi hänvisar i övrigt till monteringsanvisningen från leverantören av det dolda infästnings systemet.

Så, det var det hela. Kör på!