Så tillverkas MøreRoyal

Tillverkningsprocessen

Under tillverkningsprocessen genomgår materialet två olika behandlingar. Virket tryckimpregneras först för att sedan kokas i olja i vakuum. Det kan liknas med att ge tryckimpregnerat material en extra ”regnrock” som skyddar mot starka, yttre krafter. Kalla det gärna för ”the Royal treatment”! Det är så premiummaterial blir till.

1. Tryckimpregnering

Först tryckimpregneras materialet med ett impregneringsmedel, vilket ger ett bra och effektivt skydd mot röta.

2. Kokning i linolja

Sedan kokas materialet i 6–8 timmar i linolja under vakuum. Nästan en hel liter olja per kvadratmeter kokas då in i träet, samtidigt som fukt pressas ut. Resultatet är ett virke där oljan pressats in 2–3 mm från alla kanter. Denna oljeförsegling ger mindre fuktupptag, sprickbildning, krympning och svällning, och ett extra stabilt virke. I den här processen kan även färgpigment tillsättas i oljan. När materialet har torkat färdigt är det klart att användas.

Dubbelbehandling = Unika egenskaper

  • Extrem rötbeständighet
  • Mindre flisbildning
  • Mindre sprickbildning
  • Formstabilt virke: minimal krympning/minimal svällning
  • Längre underhållsintervall och enkelt underhåll

Dubbelt behandlat – dubbelt så bra!

Lär mer om: